Projekty

Budownictwo użyteczności publicznej

Budynek socjalno-biurowy - Stargard

Projekt Budowlany / 2013r. / Pow. użytkowa 267,60m2

Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie

Projekt Wykonawczy / 2016r. / Pow. użytkowa 5826,64m2

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku dawnego pogotowia

Projekt Wykonawczy / 2012r. / Pow. użytkowa 1953,14m2

Zespół szkolno-przedszkolny wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską

Projekt Wykonawczy / 2013r. / Pow. użytkowa 9619,59m2